dr. Kovalcsuk András Sándor

Ügyvéd

Phone +36-1-920-64-64

Email kovalcsuk@kpllc.hu

ÉLETRAJZ

Dr. Kovalcsuk András Sándor, szakmai pályája kezdetétől mindvégig ügyvédi irodában dolgozott. A klasszikus ügyvédi tevékenységek mellett elsősorban magánjogi, azon belül polgári jogi, kötelmi jogi, gazdasági jogi és munkajogi területen. Ügyvédi munkája során az okiratszerkesztés és gazdasági jogi tanácsadás mellett nagy tapasztalatot szerzett az eljárásjog területén, amelyhez kapcsolódóan nagy számban, rendszeres jelleggel látta el természetes és jogi személyek jogi képviseletét polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi peres, illetve egyéb, nem peres eljárásokban.

Jelenleg a KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA munkatársai között elsősorban az ügyfelek jogérvényesítéséhez kapcsolódó, peres és nem peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátásában vesz részt.

SZAKTERÜLETEK

  • peres és nem peres eljárások
  • polgári jog
  • munkajog

TANULMÁNYOK

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest - Jogász, 2002
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Központ, Budapest - Európai jogi szakjogász képzés, 2002-2003
Budapesti Ügyvédi Kamara - ügyvédjelölt, 2002
Jogi szakvizsga, 2007
Budapesti Ügyvédi Kamara - alkalmazott ügyvéd, 2007
Adatvédelmi tisztviselői képzés, 2020

KÉPESSÉGEK

német középszintű-, és társalgási szintű angol nyelvtudás