ADATVÉDELEM

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a közfeladatot ellátó szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a magánszféra közepes- és nagyobb vállalkozásai működése körében felmerülő adatbiztonsági és adatvédelmi kérdések megoldásában.

Szakértő tanácsadást nyújtunk Megbízóink teljeskörű adatvédelmi megfeleltetése terén, mely magában foglalja az adatkezelési tevékenységek átfogó feltárását, adatbiztonsági és adatvédelmi audit lefolytatását, adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat, kötelező adatkezelési tájékoztatók, kötelező adatvédelmi nyilvántartás és kockázatértékelés, valamint adatfeldolgozói szerződések készítését, véleményezését, kiegészítését magyar és angol nyelven, valamint adatvédelmi hatásvizsgálatok és érdekmérlegelési tesztek lefolytatását, eseti ügyben nyújtott, vagy általános jellegű tanácsadást, adatvédelmi tudatossági oktatást, valamint adatbiztonsági és adatvédelmi incidens-kezelést. Továbbá az adatvédelemnek a Megbízóink üzleti folyamataiba, működésébe történő integrálása terén is szakértő támogatást nyújtunk.

Továbbá állandó megbízás keretében ellátjuk az adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatkört, melynek teljes spektrumában segítjük Megbízóink üzleti folyamatainak és működésének összehangolását a mindenkor hatályos hazai és európai uniós adatvédelmi jogszabályok és hatósági gyakorlat által meghatározott követelményekkel.