KÖVETELÉSKEZELÉS

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA ügyfeleink érdekeit hatékonyan képviselve, a célszerűséget és a költségoptimalizálást szem előtt tartva, sikerrel lép fel a képviselt társaságok, illetve magánszemélyek kintlévőségeinek behajtása iránt. Ennek érdekében Irodánk minden peres, illetve permegelőző, perelhárító jogi eszközt igénybe vesz (így különösen fizetési meghagyásos, európai fizetési meghagyásos eljárások, peres képviselet, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése stb.).