Tag

Financial

ADATVÉDELEM

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a közfeladatot ellátó szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a magánszféra közepes- és nagyobb vállalkozásai működése körében felmerülő adatbiztonsági és adatvédelmi kérdések megoldásában. Szakértő tanácsadást nyújtunk Megbízóink teljeskörű adatvédelmi megfeleltetése terén, mely magában foglalja az adatkezelési tevékenységek átfogó feltárását, adatbiztonsági és adatvédelmi audit lefolytatását, adatbiztonsági és […]

TŐKEPIAC

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA széleskörű tapasztalattal rendelkezik a tőkepiaci jog területén, referenciái között egyedülinek számító tranzakciók is találhatóak. A komplex tőzsdei működés mélyreható ismerete birtokában több, prémium kategóriás tőzsdei kibocsátó részére végez jogi tanácsadást, emellett teljeskörű jogi támogatást nyújt tőkepiaci tranzakciók – így értékpapírok forgalomba hozatala és vállalatfelvásárlások – lebonyolításában. Irodánk továbbá teljeskörű […]

ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI TANÁCSADÁS ÉS KÉPVISELET

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA készséggel áll rendelkezésre bármely olyan ügyben, amely Megbízóink alapvető vagyoni és személyi viszonyait érinti.

KERESKEDELMI JOG

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA teljes körű jogi képviseletet lát el Megbízói számára a kereskedelmi jog területén – legyen szó belföldi, vagy akár külföldi elemet is magában foglaló ügyletről, jogvitáról.

HITELINTÉZETI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK

A 2000-es évek utolsó harmadában lezajlott hitelpiaci válság következményei alapvető koncepcionális változást hoztak a hitelintézetek szabályzása terén is. Ennek egyik szignifikáns hozadéka, hogy a pénzügyi szektorban folyó ügyletek törvényességének garanciája a jogászi közreműködés. A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA számos hitelpiaci szereplő számára nyújt minőségi jogi szolgáltatást, így Megbízóink jelenléte a pénzügyi piacon mindmáig sikeres és […]

MUNKAJOG

A munkajogi tanácsadás és képviselet olyan ügyvédi szolgáltatások, amelyek munkavállalókat foglalkoztató cégek, valamint a közszolgálat esetében esszenciális fontosságúak. A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA eseti és állandó megbízások alapján ad jogi tanácsot és ellátja az esetleges peres képviseletet Megbízóink számára. Ennek keretein belül Irodánk vállalja különösen az egyedi, vagy kollektív munkaszerződések, vállalati szabályzatok, belső eljárásrendek […]