SZAKTERÜLETEINK

Tőkepiac

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA széleskörű tapasztalattal rendelkezik a tőkepiaci jog területén, referenciái között egyedülinek számító tranzakciók is találhatóak. A komplex tőzsdei működés mélyreható ismerete birtokában több, prémium kategóriás tőzsdei kibocsátó részére végez jogi tanácsadást, emellett teljeskörű jogi támogatást nyújt tőkepiaci tranzakciók lebonyolításában.

Adatvédelem

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a közfeladatot ellátó szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a magánszféra közepes- és nagyobb vállalkozásai működése körében felmerülő adatbiztonsági és adatvédelmi kérdések megoldásában.

KERESKEDELMI JOG

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA teljes körű jogi képviseletet lát el Megbízói számára a kereskedelmi jog területén – legyen szó belföldi, vagy akár külföldi elemet is magában foglaló ügyletről, jogvitáról.

KÖZBESZERZÉSI JOG

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA évtizedes tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzési jog területén; Irodánk számos ügyben segítette hozzá mind az ajánlatkérő, mind pedig az ajánlattevő Felet a közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolításához.

KÖVETELÉSKEZELÉS

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA ügyfeleink érdekeit hatékonyan képviselve, a célszerűséget és a költségoptimalizálást szem előtt tartva, sikerrel lép fel a képviselt társaságok, illetve magánszemélyek kintlévőségeinek behajtása iránt. 

MUNKAJOG

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA eseti és állandó megbízások alapján ad jogi tanácsot és ellátja az esetleges peres képviseletet Megbízóink számára. Ennek keretein belül Irodánk vállalja különösen az egyedi, vagy kollektív munkaszerződések, vállalati szabályzatok, belső eljárásrendek elkészítését és esetleges módosítását, valamint a felmerült jogviták során messzemenően képviseli a Megbízó jogait és érdekeit.

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA szakértelmének részét képezi a szellemi alkotások területén való tanácsadás és jogi képviselet a versenypozíció elérése illetve megóvása érdekében, kapcsolódva a versenyjoghoz, az e-kereskedelemhez.

TÁRSASÁGI JOG; VÁLLALATFELVÁSÁRLÁS

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA bármely társasági forma – legyen szó úgy gazdasági társaságról, mint civil szervezetről – esetében teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt. Irodánk ennek keretében elkészíti különösen az alapításhoz, változásbejegyzéshez szükséges okiratokat, eljár az illetékes szervek előtt, illetve jogi képviseletet ad a társaság teljes működése, valamint az esetleges megszűnés folyamata alatt a Megbízó igényei szerint. Irodánk e körben vállalja továbbá az esetleges átalakulások és felvásárlások lebonyolítását.

HITELINTÉZETI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK

A 2000-es évek utolsó harmadában lezajlott hitelpiaci válság következményei alapvető koncepcionális változást hoztak a hitelintézetek szabályzása terén is. Ennek egyik szignifikáns hozadéka, hogy a pénzügyi szektorban folyó ügyletek törvényességének garanciája a jogászi közreműködés. A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA számos hitelpiaci szereplő számára nyújt minőségi jogi szolgáltatást, így Megbízóink jelenléte a pénzügyi piacon mindmáig sikeres és megbízható. 

ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI TANÁCSADÁS ÉS KÉPVISELET

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA készséggel áll rendelkezésre bármely olyan ügyben, amely Megbízóink alapvető vagyoni és személyi viszonyait érinti.

Irodánk fő profiljává a fúziókkal és vállalatfelvásárlásokkal, finanszírozási, tőkepiaci és ingatlan ügyletekkel összefüggésben nyújtott teljeskörű jogi tanácsadás és képviselet vált, melyet a megalakulása óta egyre bővülő ügyfélkör javára nyújt.

A KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA a polgári jog egyéb területein, valamint a közigazgatási és a büntetőjogban is nagy szakmai tapasztalattal eredményesen és megbízóink sikerét garantálva működik.

Ezen együttműködés során a KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA ezen Társaságokat a fennállásuk és fejlődésük minden szakaszában az aktuálisan felmerülő valamennyi jogi kérdésben professzionálisan támogatta, és támogatja mind a mai napig.

Büszkék vagyunk arra, hogy ügyvéd kollégáink közül a legtöbben multidiszciplináris képzettséggel, külföldi tanulmányokkal és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező olyan szakértők, akik élethivatásuknak tekintik területükön a pontos szaktudás és ismeretek megszerzését és naprakész alkalmazását.

Az Iroda folyamatosan és dinamikusan fejlődik, mind az ellátott szakterületek, mind az ügyeket ellátó ügyvédek száma tekintetében. Irodánk szakmai munkájában napi szinten 24 ügyvéd és 8 ügyvédjelölt vesz részt, míg további közel 30 ügyvéd és több mint 20 ügyvédjelölt kapacitása áll ügyfeleink rendelkezésére igény esetén.